Disclaimers

1. Disclaimer voor de mail

De informatie verzonden met het e-mailbericht van De Schone Tanden Praktijk is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien je niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt je verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijgesloten documenten opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. De Schone Tanden Praktijk sluit aansprakelijkheid uit voor gevallen waarin gegevens uit e-mailberichten van De Schone Tanden Praktijk bij onbestemde partijen zijn beland.

2. Disclaimer website De Schone Tanden Praktijk

Wanneer je op onze website komt, is het belangrijk om te weten waar je aan toe bent. Natuurlijk proberen wij op de website altijd zo duidelijk mogelijk te zijn. Toch zijn er soms zaken waar je twijfels over kunt hebben. Daarom volgt in deze disclaimer informatie die voor jou van belang kan zijn.

2.1 Aanwezige informatie op de website

Hoewel De Schone Tanden Praktijk in hoge mate aandacht besteedt aan deze website, kan het zijn dat gegeven informatie onvolledig of onjuist is. Om die reden aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit jouw interpretaties en het gebruik van de aanwezige informatie op onze website. Dit geldt ook voor informatie die door derden via deze website beschikbaar is gesteld. Bij twijfel raden wij je aan altijd eerst contact met ons op te nemen.

2.2 Auteursrechten

Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd werk. De auteursrechten van alle content op deze website behoren toe aan De Schone Tanden Praktijk. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van De Schone Tanden Praktijk is het dan ook niet toegestaan om de content van deze website op enige wijze te kopiëren, verveelvoudigen of openbaar te maken.

2.3 Rechten

Aan de informatie op de website van De Schone Tanden Praktijk kunnen geen rechten worden ontleend.

2.4 Wijzigingen

De Schone Tanden Praktijk behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd. Ook bij het gebruiken van onze diensten raden wij aan om onze privacyverklaring te bekijken.

2.5 Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De Schone Tanden Praktijk heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De Schone Tanden Praktijk aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Heb je nog vragen over onze disclaimers? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.
info@deschonetandenpraktijk.nl I +31 (0)6 48 56 84 84
Dorpsstraat 49 l 1421 AS l Uithoorn
KvK Nr. 6218003 Versie 2020

Contact

Adres

De Schone Tanden Praktijk
Dorpsstraat 49
1421 AS Uithoorn